Til alle ejere og lejere i Lindvedparken

Vi har erfaret, at viceværten alt for ofte kontaktes af både ejere og lejere ang. problemer og arbejdsopgaver, de ønsker hans hjælp til.

Viceværten bliver aflønnet med et fast timeantal og faste arbejdsopgaver. Hvis han skal bruge tid på opgaver, der ligger ud over hans arbejdsbeskrivelse, får han ekstra betaling derfor.

Af hensyn til ejerforenings økonomi (og dermed de fællesudgifter vi alle betaler) må vi appellere til, at nedenstående retningslinjer overholdes og at udlejere understreger det over for deres lejere:

Hvis der opstår problemer:
– Lejere kontakter deres udlejer – lejere kontakter kun viceværten/formanden, hvis det er et akut problem der skal stoppes straks (som fx utæt rør) og man ikke kan træffe udlejer.

– Ejere løser selv problemet eller kontakter formanden/kasseren, hvis han mener det hører ind under ejerforeningens ansvar.

Ønsker ejer eller lejer viceværtens hjælp til arbejdsopgaver, der ikke hører ind under ejerforeningens ansvar er der mulighed for at kontakte viceværten og evt. hyre ham til at udføre arbejdet.

Vi henviser endvidere til vores hjemmeside www.lindvedparken28-32.dk hvor det er muligt at se en oversigt over, hvem der har ansvaret for hvad, når der opstår fejl og mangler i hverdagen.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen, Lindvedparken 28-32

GRILL OG BÅLHYGGE

Sommeren nærmer sig og mange af os får lyst til at tænde op i grillen og hygge med bålsteder.
Af hensyn til brandfaren og vores alles sikkerhed bør brug af åben ild foregå med omtanke.

Vi opfordrer alle via nedenstående internet adresse at læse pjecen “Grill, bål og ukrudstbrænder” fra Odense Brandvæsen, som giver et hurtigt og præcis overblik over regler vedr. brug af åben ild.

Link til pjecen :
Klik her (åbnes i nyt vindue / faneblad)

Herunder ses illustration af afstands regler vedr. optænding af bål. Som det fremgår af illustrationen, skal afstanden til bygninger og andre brandbare materialer som fx. plankeværk selv i vindstille vejr være større end det er muligt at opnå i vores små haver. Derfor er det IKKE tilladt at tænde bål i vores haver, hvorimod der ikke er noget til hindre for, at der benyttes grill, hvis disse benyttes med almindelig omtanke for sikkerhed og hensynstagen til naboer.

Det skal endvidere nævnes, at hvis uheldet er ude og gældende regler for bålafbrænding ikke er overholdt, kan forsiringselskabet gøre regres og dermed opkræve en del af erstatningsbeløbet. Se evt. artiklen på:
http://www.bolius.dk/maa-du-taende-baal-i-haven-15873/

Klik på billedet for at forstørre.

Bål afstand og vind